סדנת מקל גשם

סדנת מקל גשם

ניצור שני מקלות גשם. אחד בשיטה המסורתית ואחד בדרך פשוטה יותר המותאמת לילדים צעירים.
נתחקה אחר מקורות הכלי ונמצא את המקבילה בתרבות היהודית.
מתאים במיוחד לערוך את הסדנה בסוכות (ואם מתאפשר, בסוכה), עונת הציפיה לגשמים בארצנו.

מקל גשם.jpg