top of page

רק בצלילים לספר ידעתי

רק בצלילים לספר ידעתי – מפגש שירה וגם קצת הרצאה:

תחיה רודובסקי, מוסיקאית, גדלה בבני ברק החרדית...
דרך השירים, המנגינות, האנשים שביניהם שפגשה בדרך -
מספרת, שרה ומנגנת את הדרך להגשמת היעוד,
הרחק מהעולם בו גדלה...

רק בצלילים לספר ידעתי.jpg
bottom of page